Szövetség : : Aktualitások : : Megvalósult programok : : Fotók, videók : : Kapcsolat : : Vissza

A projekt megvalósítását a Nemzeti Civil Alapprogram támogatta.

Köszöntjük a Kedves Látogatót!

Kedves Látogató!

Engedje meg, hogy néhány sorban bemutassuk Önnek Szövetségünket!

A Fiatal Gazdák Dél-alföldi Szövetsége 2005. szeptemberében alakult azzal a céllal, hogy a Dél-alföldi régió területén élő és gazdálkodó fiatal gazdák és a belőlük szerveződő egyesületek, társadalmi szervezetek tevékenységét segítse és irányítsa. A régión belüli három - Csongrád, Békés, Bács-Kiskun - megyéhez tartozó fiatal gazdák szántóföldi növénytermesztéssel, gyümölcstermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkoznak. Szövetségünk folyamatosan kapcsolatban áll a gazdákkal, melynek köszönhetően egy hatékony együttműködést sikerült kialakítani a gazdák egymás közötti viszonyában, de ugyanígy a Szövetség és a gazdák között is. Egyik fő célunk, hogy a különböző megyékben élő fiatal gazdák könnyebben tudjanak egymás között kapcsolatot teremteni.

Munkánkat szoros együttműködésben végezzük az - AGRYA - Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségével, ám attól jogilag és szervezetileg elkülönül tevékenységünk.

Az Országos Irodával közösen szervezett Fiatal Gazda Klubok irányában tapasztalt növekvő érdeklődés megmutatja a gazdák részéről már korábban is érezhetővé vált nyitottságot a fejlődés lehetőségeire vonatkozóan. Ezeken az eseményeinken mindig az aktuális agrárpolitikai kérdésekkel foglalkozunk. A gazdaságban végzett munka nem mindig hagy elegendő időt a gazdáknak a tájékozódásra. Egy-egy ágazat versenyesélyeit könnyebben látják át rendezvényeink során, melynek tükrében saját felzárkózásuk térképét is megrajzolják.

A hazai tevékenység mellett az elmúlt időszakban a nemzetközi kapcsolatrendszerünk is örvendetesen fejlődött, ami egy nyertes, uniós finanszírozású pályázatban jelentkezett.

Az ETE (korábbi elnevezéssel: Interreg) egyike az Európai Unió Közösségi Kezdeményezésének, melynek középpontjában az együttműködés áll a szomszédos tagállamokra összpontosítva, a határon átnyúló gazdasági és szociális kapcsolatok fejlesztése érdekében. A Fiatal Gazdák Észak-alföldi Szövetsége és Szövetségünk közösen pályáztak a Román-Magyar határmenti együttműködés jegyében, mely 2009- ben pozitív elbírálásban részesült. A főbb területek a program által meghatározott kötöttségeken belül, a szakágból következtethetően, a helyi gazdaságfejlesztési kapcsolatok. A programból adódóan négy határmenti megye volt érintett párba állítva a hazai megyékkel, a következő felosztásban: Szatmár megye - Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Bihar megye - Hajdú-Bihar megye, Temes megye - Csongrád megye, valamint Arad megye - Békés megye. A határmenti magyar és romániai fiatal gazdák találkozásának megállóin a két napos programok már megvalósultak és sikeresnek könyvelhetők el. A gazdák betekintést nyertek más és más gazdálkodásba, és megoszthatták egymással a több év során kialakult, esetekben generációk által örökölt szokások tapasztalásait is. Az események során tett látogatások meghatározó kapcsolatokat eredményeztek a jövőre nézve. Olyan találkozások voltak ezek, ahol a kézfogásokban a barátságokon kívül esetenként üzlet és érdek is találkozott.

A Szövetségünk működéséhez és programjaihoz szükséges források nagyobb részét pályázatokból teremtjük elő. Főbb támogatóink a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Civil Alapprogram, valamint az AGRYA.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését és szeretne velünk kapcsolatba lépni, úgy azt megteheti a Kapcsolat link alatt megadott elérhetőségek valamelyikén.

Kellemes időtöltést kívánunk!

Üdvözlettel:

A Szerkesztők

További információ:
Fiatal Gazdák Dél-alföldi Szövetsége
06 63 364 031 (munkanapokon 8.30 - 16 óra között), delalfold@agrya.hu